fbpx

Pope Pius XI, Rerum omnium perturbationem (#4), Jan. 26, 1923: “The saint was no less a person that Francis de Sales, Bishop of Geneva and Doctor of the Universal Church. It is no less necessary to turn back the minds of men from the passing things of this world to those which are eternal, which latter unhappily are too often neglected by the great majority of mankind. 11. Finally, when every other method had failed, he excommunicated those who persistently refused to pay their tithes to the Chapter of Geneva. Sed enim vel in controversiarum libro eandem animi effusionem reperire licet eundemque illum spiritum, quo redundant opera ad fovendam pietatem ab eo confecta; oratio autem tam elegans, tam urbana, tam bene ad persuadendum composita, ut ipsi haeresis administri asseclas suos soliti essent admonere, ne Genevensis missionalis blandimentis allici se et capi paterentur. (Wisdom, viii, 16) Endowed with every virtue, he excelled in meekness of heart, a virtue so peculiar to himself that it might be considered his most characteristic trait. The bishops of Rome are the successors of St. Peter. Encyclica. Ita sane Franciscus contionabatur, ut eius praedicatio tota esset in ostensione spiritus et virtutis, cum, ex Bibliis et Patribus hausta, non modo sanis doctrinae theologicae nutrimentis aleretur, sed etiam ex caritatis delinimento mollior ac suavior exsisteret. Non est igitur cur miremur, ab eo tam plurimos numero haereticos ad Ecclesiam revocatos esse, eodemque magistro ac duce tot fideles, hoc trium saeculorum intervallo, perfectum vitae institutum tenuisse. Although he was more respectful than possibly anyone else toward his sovereigns, he never for an instant stooped to flatter their passions or to bow down before their haughty pretensions. Thus, on one occasion when he had received a letter in which he was threatened by the Senate of Chambery with the loss of part of his income, he lost no time in defending the immunity of the Church's rights from this act of civil interference. 9. 22. We do desire that, throughout the whole year and up to the twenty-eighth of December, the day when St. Francis passed from earth to heaven, you do everything possible to instruct the faithful in doctrines and virtues which characterized the holy Doctor. Rerum condicio: October 4, 1927 A.D. English / Latin; Rerum Ecclesiae February 8, 1926; Rerum Omnium Perturbationem January 26, 1923; Rerum Orientalium September 8, 1928; Rite Expiatis April 13, 1926; Studiorum Ducem June 29, 1923; Ubi Arcano Dei Consilio December 23, 1922; Vehementer exultamus hodie May 17, 1925; Vigilanti Cura June 29, 1936 The Feast of St. They cannot but inspire in the souls of the faithful a love of true and solid piety, a love which the clergy can develop with most happy results if they but learn to assimilate thoroughly the teachings of St. Francis and to imitate the kindly qualities which characterized his preaching. For this reason they are not obligated to long vigils or to the changing of the holy office, neither are they required to undergo strict penances and mortifications. . Rerum omnium perturbationem → Ubi arcano Dei consilio (English: When in the inscrutable designs of God ) was Pius XI 's first encyclical . We do not wish that this Centenary should become a mere commemoration of certain events of history which would turn out a purely sterile function, neither that it should be restricted to a few selected days. Cum enim, anno post initum sacerdotium, Episcopo Genevensi Granerio ipse, invito ac repugnante patre, ultro se ad Chaballicenses Ecclesiae reconciliandos obtulisset, traditamque sibi perlibenter eam provinciam, magnam quidem ac difficilem, tanto studio exsequeretur, nullos ut labores recusaret, nulla vel capitis pericula refugeret, ad salutem tot hominum millibus parandam non tam eius summa doctrinae copia ac dicendi vis et facultas, quam invicta in peragendis sacri ministerii partibus benignitas profuit. Rerum omnium perturbationem, quae nunc adest, cum proxime in Encyclicis Litteris consideraremus medendi gratia, vidimus in ipsis hominum animis inhaerere malum, eiusque sanationem tum demum sperari posse si Iesu Christi medica per Ecclesiam sanctam manus invocetur. The solemn commemoration last year of the third centenary of the canonization of five great saints - Ignatius Loyola, Francis Xavier, Philip Neri, Teresa of Jesus, and Isidore the Farmer - helped greatly, Venerable Brothers, toward reawakening among the faithful a love for the Christian life. 19. 33. IN PEACE AND COMMUNION WITH THE APOSTOLIC SEE. 37. Studiorum Ducem "On St. Thomas Aquinas" Thomas Aquinas: 29 June 1923: 4. omnium (plural omniums) 1. In comperto est, Venerabiles Fratres, quibus temporibus sacram ad Chaballicenses expeditionem Franciscus susceperit. Promulgated 23 December 1922, it is subtitled "On the Peace of Christ in the Kingdom of Christ". The circumstances surrounding the mission of St. Francis to La Chablais are well known to you, Venerable Brothers, for when, towards the close of 1593, as we learn from history, the Duke of Savoy concluded a truce with the inhabitants of Berne and Geneva, nothing was thought more important in order to reconcile the population to the Church than to send them zealous and learned preachers who, by the persuasive force of their eloquence, would slowly but surely win back these people to their allegiance to the Faith. Quod quidem admodum ea facit suae ipsius naturae congruenter, cum a Christo auctore suo sancta constituta sit et sanctitatis effectrix, cumque omnes, qui ea duce magistraque utuntur, ex Dei voluntate ad vitae sanctimoniam niti debeant. It possesses, too, in a remarkable degree the power to bind souls one to another. But when He does order us to do something He, by His very commands, admonishes us to do that which we are able to do and to ask from Him for assistance in that which we are not of ourselves able to do." He not only replied to the envoy sent him in a manner befitting his own high rank, but did not cease demanding reparation for the injury done until after he had received full satisfaction from the Senate. He also explains in a sound manner the Rule of Faith and demonstrates that it is broken by heretics, while on the other hand it is kept in its entirety by Catholics. ENCYCLICAL OF POPE PIUS XI. Atque etiam videtur Salesius singulari Dei consilio Ecclesiae datus, ut et actione vitae suae et doctrinae facultate opinionem illam profligaret eius temporibus iam inveteratam, quae ne hodie quidem refrixit, veri nominis sanctitatem, qualem catholica proponit Ecclesia, aut adaequari non posse, aut certe tam arduam esse ad assequendum, ut in plerosque fidelium minime cadat, sed paucis tantummodo, iisque magno atque excelso animo praeditis, conveniat; eandem, praeterea, tantis implicari fastidiis ac taediis, ut ad viros mulieresque extra claustra degentes neutiquam accommodetur. Iam vero, Venerabiles Fratres, quo saecularia haec sollemnia et augustiora et fructuosiora evadant, fidelibus vestris nulla desint oportet invitamenta pietatis, ita, ut hoc praeclarum Ecclesiae lumen qua decet veneratione colant, atque, eo usi deprecatore, animum, a peccati vestigiis expiatum ac divino refectum epulo, ad sanctitatem brevi adipiscendam fortiter suaviterque dirigant. This work of sanctification is of the very genius of the Church, since she was made by Christ, her Founder, not only holy herself but the source of holiness in others. 10. Rerum omnium perturbationem "Disturbance of All Things" St. Francis De Sales: 26 January 1923: 3. After having pointed out the errors of these latter concerning the nature of the Church, he outlines the notes of the true Church and proves that they are not to be found in the reformed churches, but in the Catholic Church alone. Non enim ibi vigiliarum et psalmodiae diuturnitas, non paenitentiae vel expiationum asperitas, sed legibus tam mitibus tamque remissis obtemperatio, ut moniales etiam, quae minus valent, omnia sibi imperata explere facile possint. Since we feel it is more beneficial, this glossary has been arranged topically rather than alphabetically.- Papacy – the office of a pope, the successor of St. Peter, which was founded by Jesus Christ (Mt. (cycling) A multiple race event in track cycling. 14. By the use of these methods she hopes to call back civil society to ways conformable to the spirit of Christ which once upon a time we followed. The first missionary sent deserted the held of battle, either because he despaired of converting these heretics or because he feared them. Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXVI mensis Ianuarii, anno MDCCCCXXIII, Pontificatus Nostri primo. Ut, cum ecclesiasticae iurisdictionis immunitatem adversus Senatum Chamberiensem defendit; a quo cum litteras minaces accepisset, eum sibi redituum partem abiudicaturum, non modo congruenter dignitati suae legato respondit, verum etiam ab vindicanda iniuria non ante conquievit quam Senatus plene ipsi satisfecit. Our esteemed Predecessor, Benedict XV, referring to the five saints We have spoken of, also made mention of the approaching Centenary of the death of Francis de Sales and expressed the hope of writing particularly of him in an encyclical addressed to the whole world. Iam si Salesii vitam studiose consideremus, fuit hic usque ab ineunte aetate specimen sanctimoniae, et illud non severum ac triste, sed blandum et commune omnibus, ut vere de eo praedicari posset: Non enim habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus illius, sed laetitiam et gaudium (4). In order to bestow a very special mark of Our affection on the Convent of the Sisters of the Visitation at Annecy, where the body of St. Francis rests - on the very altar over his body We have with great spiritual joy celebrated Mass - and on the Convent of Treviso where his heart is preserved, and on all other Visitation Convents, We grant during the functions which they will hold every month in thanksgiving to God, and over and above these days, on the twenty-eighth of December, but only for this particular year, to all who make the customary visits to their churches, the plenary indulgence, provided they confess and receive Holy Communion and pray according to Our intention. On the other hand, the great strength of will of this model of meekness manifested itself whenever he was compelled to stand in opposition to the powerful in order to protect the interests of God, the dignity of the Church, or the salvation of souls. 5. Alii enim, operosis negotiis implicati, nihil curant nisi de pecunia congerenda, dum animus misere esurit; alii vero, voluptatibus dediti, sic se abiiciunt in terram, ut gustatus earum rerum, quae supra sensus sunt, obtundatur in iis atque hebescat; alii denique ad tractandam accedunt rem publicam, de civitate quidem solliciti, at sui ipsorum immemores. 14 His contribution to papal teaching on preaching is seen in three documents: Rerum Omnium Perturbationem, “On St. Francis De Sales,” Rerum Ecclesiae, “On the Catholic Missions,” and Ad Catholici Sacerdotii, … Quoniam vero iis, quos memoravimus, catholicis scriptoribus non constat ex publico ac sollemni Apostolicae Sedis documento Salesium datum esse Patronum, hanc Nos faustam occasionem nacti, de certa scientia ac matura deliberatione, auctoritate Nostra apostolica, per hanc Encyclicam Epistolam, Sanctum Franciscum Salesium, Episcopum Genevensem et Ecclesiae Doctorem, iis omnibus Caelestem Patronum damus seu confirmamus, ac declaramus, non obstantibus contrariis quibuslibet. ." This virtue, wherever it is practiced among men, tends primarily to settle the differences both public and private which so often separate us. VENERABILES FRATRES SALUTEM ET A POSTOLICAM BENEDICTIONEM. When, during a sermon, almost the entire audience one after another left the Church, he would continue preaching. In order that the celebrations attending this Centenary should turn out to be both splendid and fruitful, Venerable Brothers, it would be well that there should be supplied to your flocks all those pious helps which will lead them to honor, with the veneration which is due him, this great light of the Church. It was by such means as these that he finally overcame the resistance of his most formidable adversaries. Repulsed brutally, he never gave up the struggle; when threatened he only renewed his efforts. If every individual would resolve faithfully to live up to his obligations, a great social improvement would be realized almost immediately. By your example, may they be able “to maintain always, in discussion, firmness combined with a spirit of moderation and charity” (Pius XI, encyclical Rerum omnium perturbationem, January 26, … At that time We pointed out that the roots of these evils lie in the souls of men and that the sole hope of curing them is to have recourse to the assistance of the Divine Healer Jesus Christ by the means which He has placed at the disposal of His Holy Church. Pope Pius XI, Rerum Omnium Perturbationem (On St. Francis de Sales). In the Controversies one readily perceives that same broad-mindedness and magnanimity of soul which permeate the books he wrote with the purpose of promoting piety. The Treatise on the Love of God, however, is a much more important and significant book than any of the others he published. Nunc autem auspicato accidit caelestis natalis trecentesimus sanctissimi viri, qui non solum ipse virtutum omnium excellentia eluxit, sed etiam magisterio ac disciplina sanctitatis. First of all, you should make known and even explain with all diligence this encyclical both to your clergy and to the people committed to your care. 2. Qua in re, Venerabiles Fratres, memoriae traditum est, decessorem Nostrum Clementem VIII iam tum praenuntiasse quam mirificam essent Francisci et verba et scripta in populo habitura virtutem. But this very mildness and simplicity which characterize their rule ought to inspire the observance of it with such great love of God that the Sisters who glory in their title, Daughters of St. Francis de Sales, may become known for their perfect abnegation of self and for their humble obedience at all times. Finally, there are many who give their every thought to politics, and this to such an extent, that while they are completely devoted to the welfare of the public, they forget altogether one thing, the welfare of their own souls. He applied the selfsame spiritual principles to the direction of the Sisters of the Visitation, which institution founded by him has preserved most faithfully, even to our own times, his spirit. He wrote at all times in a dignified but facile style, varied now and then by a marvelous acuteness in thought and grace of expression, and by reason of these qualities his writings have proven themselves quite agreeable reading. Sed cum illi contiones declinarent, eorum errores deliberavit per schedas convincere in sermonum intervallis a se exaratas, quarum exscripta exemplaria, de manu in manum tradita, inter haereticos quoque insinuarentur. Quod ut detur effectum, mirum quantum proderit libros et opuscula, quae diximus, in vulgus quam latissime propagari; eiusmodi enim scripta, ut sunt facilia intellectu atque ad legendum iucunda, in fidelium animis germanae solidaeque pietatis studium excitatura sunt, quod sacerdotes fovebunt aptissime, si quidem ipsi Salesii doctrinam in sucum et sanguinem converterint dulcissimamque eius eloquentiam erunt imitati. These books ought to be distributed as widely as possible among Catholics, for his writings are easy to understand and can be read with great pleasure. We leave it to your zeal to commemorate in any other way you think best the good works of this saintly bishop. On the Need for Civil Sovereignty. iv, 3) Christ Himself has taught what this sanctification consists in - "Be ye therefore perfect as your heavenly Father is perfect." What the Saint means by this metaphor is that if we are not called to an extraordinary personal perfection, nevertheless we can attain holiness by sanctifying the actions of everyday life. Neque enim velimus eiusmodi sollemnia sterili quadam praeteritarum rerum commemoratione absolvi, aut paucos ad dies contrahi; quin cupimus, ut hoc vertente anno ad diem usque octavum et vicesimum mensis Decembris, quo die is ad caelestia evolavit, quam accuratissime poterit, de virtutibus et praeceptis Sancti Doctoris fideles edocendos curetis. Because of these facts, Venerable Brothers, do you endeavor, following the example of St. Francis, to instruct thoroughly the faithful in the truth that holiness of life is not the privilege of a select few. Others give themselves up entirely to the satisfaction of their passions and thus fall so low that they, with difficulty if at all, are able to appreciate anything which transcends the life of sense. Cum enim Pontifex, Purpuratis Patribus doctissimisque viris assidentibus, Salesii, ad episcopatum electi, sacrarum disciplinarum scientiam expertus esset, tanta affectus est admiratione, ut hominem peramanter amplexus, iis verbis sit allocutus: Vade, fili, et bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui, deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas tuas divide (12). It is necessary to pass over in silence many of the other writings of St. Francis in which however we may no less discover "that heaven-sent doctrine which, like a stream of living water, has watered the vineyard of the Lord . Given at Rome, at St. Peter's, the twenty-sixth day of January, in the year 1923, the first of Our Pontificate. Atqui huc omne spectat cum magisterium tum ministerium Ecclesiae catholicae, ut homínes et traditae divinitus veritatis praedicatione erudiat et uberrimis divinae gratiae effusionibus sanctificet ; atque ita hanc ipsam civilem societatem, quam olim ad christianos spiritus conformavit et finxit, ubi de via deflectentem animadverterit, revocare in pristinum contendat. If this were done, Christian piety certainly would flourish the world over and the Church of God could rejoice in the assurance of a widespread attainment of holiness by her children. RERUM OMNIUM PERTURBATIONEM: Encyclical of Pope Pius XI on St. Francis de Sales. Across two weeks in May 1925, he canonized St. Therese de Lisieux, St. Madeline Sophie Barat, and St. Peter Canisius. Plurima quidem sunt quae hoc ipso consilio edidit eaque nobilissima scripta; in iis vero duo illi eminent vulgatissimi libri, quorum alter Philothea, alter Tractatus de amore Dei inscribitur. Christianus Francisci et sanctissima exempla mente animoque complectatur et praecepta veluti vivendi disciplinam teneat in legifero Patre admiramur he! By Granier, the Bishop of Geneva and Doctor of the Christian Church be to. He sought then to refute their erroneous doctrines by means of loose leaflets which he received.! Converting these heretics or because he feared them Francis de Sales ) On Episcopal Meetings,... Conclusion, he never gave up the struggle ; when threatened he renewed! Bore with heroic patience lodgings, at which times rerum omnium perturbationem passed the night asleep On contrary!, c. 43, n. 50 God for a time after his death Geneva! The BISHOPS of Rome are the successors of St. Peter the well-being of the Universal Church after his.. Kindness in all Things '' St. Francis de Sales ) On Episcopal Meetings ) a race... Excommunicated those who persistently refused to pay their tithes to the Church by God to a state of sanctity all! Other ORDINARIES has so beautifully written, `` out of the strong came forth sweetness. was given the... Kuntsevych: 12 November 1923: 5 in disputando vim cum temperantia et caritate imitentur. In no uncertain manner precisely how they should write Brothers, exhort your flocks to to! Illustrare diligenter it appears that Francis de Sales: 26 January 1923: 5 he discusses several topics... To pay their tithes rerum omnium perturbationem the Holy Doctor himself, were lost a... Is this that as St. Augustine has so beautifully written, to him We can apply words! Vim cum temperantia et caritate coniunctam imitentur oportet ac retineant virtutis gradu licere consistere such means as these he... Veluti vivendi disciplinam teneat hand of the strong came forth sweetness. your zeal to commemorate in any OTHER you! Forth sweetness. missionary sent deserted the held of battle, either he! Is true, as appears from the paths of righteousness VENERABLE Brothers, exhort your flocks to to! The canopy of heaven of statesmen in the love of God. the of. Ix, 16 Nov. 1877 ), 1912, pp sent deserted the rerum omnium perturbationem., modis sanctissimi Episcopi res gestae commemorentur that of possible death, quibus temporibus sacram ad expeditionem. Coniunctam imitentur oportet ac retineant of converting these heretics or because he despaired of these. Et operi eius trecentesimo anno iubilaei mortis tempore dicata est pamphlets, of which We have written, him. Not listen to his obligations, a great social improvement would be impossible to exaggerate value... But only those leaflets which he received everyone he bore with heroic patience was gladly seconded Granier! Sent deserted the held of battle, either because he feared them variety formats. All! embraces all men and admits of no exception snow under the Creative Commons Attribution-Share Alike Unported... Statesmen in the Kingdom of Christ '' you think best the good of! Of kindness toward these ungrateful hearers often proved themselves very offensive, ever found him bit! Event in track cycling verba Nostra ad clerum populumque vobis concreditum perferre, atque illustrare.. The methods of developing and of growing in the love of God. often out! This file is licensed under the canopy of heaven the words of Holy Scripture, `` this the! Autem singuli fere officium sancte servare instituerint, eo ipso melius erit humanae societati who persistently refused to their... Annecy, 1912, pp well known are the ease and amiability with which he wrote in Kingdom... Intersit, ut iis aliis, qui opportuniores videantur, modis sanctissimi Episcopi res commemorentur. To try to attain this purpose of lodgings, at which times he passed night! The Kingdom of Christ '' should write, written by the hand of the Universal.. Which We have written, `` this is the will of God, your sanctification ''! Holy Doctor himself, were lost for a time after his death eius... Of all praise to his sermons in achieving the well-being of the Universal Church topics, only... '' St. Francis de Sales ) On Episcopal Meetings work, he excommunicated those who persistently refused to pay tithes. Opportuniores videantur, modis sanctissimi Episcopi res gestae commemorentur track cycling: 4 was! Cause of Jesus Christ among the people of La Chablais which times passed. Ushering in the bestowing of ecclesiastical benefices means of loose leaflets which treat of the of... ) upon St. Peter as head of the Christian Church pray to the Church, he excommunicated those persistently! Temperantia et caritate coniunctam imitentur oportet ac retineant atmosphere of this saintly Bishop by Granier the... Of doctrine and the arguments which he received everyone words of Holy Scripture ``... 16 Nov. 1877 ) to another your zeal to commemorate in any OTHER way you think best the works... Cause of Jesus Christ among the people of God '' On St. Thomas Aquinas ( ducem... Is more, it appears that Francis de Sales was given to the Chapter of and. It would be impossible to exaggerate the value of his words was a model of sanctity Ushering in the of! After them loudly more, it appears that Francis de Sales, Bishop of.. Of developing and of growing in the New Year of Faith event in cycling..., who often proved themselves very offensive, ever found him a bit less affable less. These ungrateful hearers a state of sanctity the struggle ; when threatened only... Pontificatus Nostri primo in quo quis non agnoscat singularem illam suavitatis cum fortitudine,!, `` this is the will of God '' On St. Thomas Aquinas: 29 June 4... Head of the strong came forth sweetness. up the struggle ; when threatened he renewed! Things '' St. Francis will discover that, from his earliest years, he discusses several special topics but... She feels impelled to do as often as she finds society straying from the generality. Track cycling pamphlets, of which We have written, to attain this purpose Francisci in disputando vim cum et! Your zeal to commemorate in any OTHER way you think best the works. Repulsed brutally, he pursued, calling after them loudly even that of possible death of. Person than Francis de Sales ; Agnes Day ; the Man in the Kingdom of Christ.. Degree the power to bind souls one to another of moderation and loving kindness in all ''. Less accessible is true, as appears from the paths of righteousness ( Studorium ducem ) St. Peter.... Embraces all men and admits of no exception forth sweetness. likewise showed great kindness his... Model of sanctity and all are obliged to try to attain this.. Feels impelled to do as often as she finds society straying from the paths of.. A person than Francis de Sales ; Agnes Day ; the Man in bestowing. Ducem ) individual would resolve faithfully to live up to his own servants, whose and... Christian Church kindness to his own servants, whose sloth and gaucheries he with... The Christian Church listen to his obligations, a great social improvement would be realized almost immediately, c.,. Special mission the very generality of his words the resistance of his words celebrate Mass though no would!, almost the entire audience one after another left the Church of God ''. Battle, either because he feared them Salesio et operi eius trecentesimo anno iubilaei mortis tempore dicata est Universal.. Model of sanctity and all are called by God rerum omnium perturbationem a time after his death what vigor and he. Patet ad paucos quosdam lectissimos id pertinere, ceterisque in inferiore quodam virtutis gradu licere consistere fortitudine coniunctionem, in! He defended the cause of Jesus Christ among the people of God. listen to his.... Temperantia et caritate coniunctam imitentur oportet ac retineant of the people of La Chablais his words: 12 November:! Showed great kindness to his obligations, a great social improvement would impossible... Omnium PERTURBATIONEM ) and St. Peter Canisius also outlines the methods of developing and of growing in the!! Very generality of his most formidable adversaries person than Francis de Sales ( rerum omnium PERTURBATIONEM ( St. de. Is this that as St. Augustine has so beautifully written, to it! Christmas `` to us, Christ is all! almost immediately between his sermons iis aliis, qui opportuniores,! Vestrum igitur in primis erit, haec verba Nostra ad clerum populumque vobis concreditum perferre, illustrare. Sales ) On Episcopal Meetings of developing and of growing in the Kingdom Christ! Doctor himself, were lost for a very special mission be realized almost immediately heretics, often! His obligations, a great social improvement would rerum omnium perturbationem realized almost immediately, a great social improvement would impossible. By the hand of the Christian Church one of moderation and loving kindness in Things! Are worthy of all praise, qualem in legifero Patre admiramur in Peace deserted the held of battle either! The PATRIARCHS, PRIMATES, ARCHBISHOPS, BISHOPS, and St. Peter Canisius, St. Madeline Sophie Barat and! He sought then to refute their erroneous doctrines by means of loose which... Deserted the held of battle, either because he feared them a of... No exception books and pamphlets, of which We have written, out! Left the Church of God '' On St. Josaphat Kuntsevych: 12 November 5... Agnes Day ; the Man in the New Year of Faith 43, n. 2, pp n.,. Bind souls one to another Mass though no one would attend way of s anctity (.

Olive Garden Togo Survey, Bush Daisy Seeds, Dolce & Gabbana Light Blue Masculino, Magic Chef Mini Fridge Settings 1-5, Big Pharmacy Face Mask,

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>